European Payment procedure

The European order for payment  according to Regulation (EC) No 1896/2006

English         The European order for payment according to Regulation     

Français      La procédure européenne d’injonction de payer régie

Espanol        Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento   

Italiano           El proceso monitorio europeo de acuerdo

Polski             Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty 
                         zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego